Uređaji za iskorišćavanje kišnice
Uređaji za iskorišćavanje kišnice

Uređaji se sastoje od polipropilenskih spremnika s nadograđenim tehnološkim oknom. Podzemni se spremnik postavlja na mesto koje je najprikladnije za upotrebu (konstantna temperatura, mali dotok vazduha). U spremniku se nalazi prelivna cev sa sifonom. U nadograđenom oknu postavlja se celokupna tehnologija: filter dotoka, vodosnadbevni sastav za kuću, nadopunjavanje čistom vodom. Nadopuna vode vrši se u akumulacijski spremnik s mogućnošću automatizacije pomoću elektromagnetskog ventila ili ručno.

Pri dimenzioniranju spremnika uzima se u obzir 6% godišnjih oborina (E) kao akumulacijska. Volumen V = E (6%). Količina godišnjih oborina računa se prema sledećoj jednačini

E(l) = N(l/m2) × A(m2) × B. Pri čemu je: N(l/m2) = lokalna godišnja količina padadivna A(m2) = površina zgrade pod krovom (L(m) × B(m)) B = Faktor tehnoloških gubitaka iznosi od 0,7 do 0,8 (uzima u obzir gubitak zbog isparivanja, te gubitke filtriranja).

UREĐAJ ZA ISKORIŠTAVANJE KIŠNICE AS REWA EO/PB

UREĐAJ ZA ISKORIŠTAVANJE KIŠNICE AS REWA ERShare/Save/Bookmark